Click Here to Submit Your Article

ಮಾಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಶೋಕ್ ಮಲಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ

  ನವದೆಹಲಿ: ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹವರ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಮಲಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ನಿನ್ನೆ ಅಶೋಕ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

 

20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ದುಡಿದ ಅಶೋಕ್ ಮಲಿಕ್ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಪಯೊನಿರ್ ಮತ್ತು ತೆಹಲ್ಕಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು.

 

Party Hire Services – Arranging the Required Stuffs for Your Event is Not a Big Deal for Event Hire Services!

If you are really experiencing the pressure of arranging a party or an event, then the time has come to call professional party hire services that can possibly help you to arrange all the things in a more streamlined manner. These days, the demand for event hire services is quite high. These service providers are really doing a great job while helping people to make their events successful with every mean.

Why to Opt For Real Estate Agents for Buying or Renting a Home

Buying or renting a home is a tricky task and requires professional guidance. Although, it has become possible to do most of the legwork yourself but you cannot deny the assistance of an experienced real estate agent. An estate agent is well aware about ups and downs of the market and thus represents you exclusively in front of a homeowner to provide you a profitable deal. These agents prove to be of great help in seeking luxury home rentals at affordable rates and provide you with the best available options to rent or purchase a home.

Kristal Wireless Activity Wristband Best Fitness Tracker

Kristal Wireless Activity Wristband Fitness Tracker Compatible with Android and IOS Smartphone’s, Bluetooth 4.0, Black Big SALE. Inside this survey, will realize what's happening while at the same time utilizing the Clips, Arm and Wristbands. At an underlying look, it has all the earmarks of being have some genuinely sweet execution thinking about its cost. In case you're attempting to discover top prescribed Clips, Arm and Wristbands, at that point Kristal Wireless Activity Wristband Fitness Tracker Compatible with Android and IOS Smartphone’s, Bluetooth 4.0, Black is our recommendation.

Göztepe Nakliyat

Evden Eve Nakliyat

Evden Eve Nakliyat yaptığımız semtler ve evden eve nakliyat esnasında verilen hizmetler hakkkında detaylı bilgileri aşağıdaki evden eve nakliyat  linklerinden bulabilirsiniz.

Evden Eve Nakliyat Yapılırken Unutulmaması Gerekenler

Fitness tracker watch

The best health trackers are no more as of late unobtrusive, plastic activity gatherings. We now have new contraptions from any similarity of fitness, Garmin, Witlings and Misfit that offer certified style, throughout the day, consistently heart rate checking and important bits of learning into your prosperity.

Blogs That Accept Guest Posts

 Guest post is one of the most important factors of your promote business and Hence the content must abide by the SEO rules and strategies. You must keep an eye on the following aspects to make sure that your technology content is search-engine optimized. The results can be manifold. It may not just convert more sales but also help beat the big shots of the giant discovered of technology. It’s all about creating a virtual interpersonal relation with the publisher and shoppers through the content.

Natural Remedies For Diabetes Management To Control Blood Sugar Levels

Diabetes is a complicated health problem which starts with symptoms such as feeling very thirsty, urinating very often, extreme fatigue, blurred vision, weight loss, feeling hungry and numbness in extremities. With time it causes changes in the blood vessels strength, heart, kidneys, eyes, nerves, gastrointestinal tract, teeth and gums. Diabetes can cause vision loss in people in age - 20 to 74 as it causes glaucoma, cataract and diabetic retinopathy like complicated eye conditions.

How To Cleanse And Detoxify Liver Naturally With Herbal Supplements?

Everyday chemicals, pollutants in air, water, and foods, nutrients and medicines goes through veins to the liver where these substances are stored, altered, processed or detoxified by the liver and the nutrients are released into the blood while the waste is eliminated through the bowel. Liver function is significant for fat breakdown and protein production, which can revive damaged blood cells. Study find medicine-induced liver damage is equivalent to alcoholism induced liver conditions.

Máy nghiền bột trà xanh

Máy nghiền bột trà xanh 3A2,2KW được sử dụng để nghiền các loại lá trà, lá thuốc phơi khô thành dạng bột. Loại nguyên liệu này thường được sử dụng để làm mặt nạ đắp mặt, dùng pha chế đồ uống hay tạo ra những món bánh độc đáo.

Ưu điểm Máy nghiền bột trà xanh 3A2,2Kw:

– Máy nghiền bột trà xanh 3A2,2Kw có thiết kế tinh tế, đẹp mắt. Máy nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ nên có thể đặt máy tại nhiều vị trí làm việc.

Avoid Manhood Pain with These Jock Strap Tips

Many men opt for a jock strap to help them avoid manhood pain during sports. But the degree of protection depends strongly upon how much effort a man puts into finding the right jock strap.

During fast and furious sports, a man’s very delicate equipment can be quite vulnerable. That’s especially true if he chooses not to wear a cup or jock strap. This innovative protective device helps ensure a man’s member and sacks stay comfortable, held against his body in such a way that the chances of injury are lessened. But for many men, manhood pain might result from choosing the wrong jock strap. Here’s what a man needs to know about choosing and using a jock strap, as well as proper member care when using one. 

Selecting Bathroom Floor and Wall Tiles

So you’re redoing your bathroom or you’re building a house. That’s great!  And, now you need to select your bathroom floor and wall tiles. There are a lot of decorative wall tiles, bathroom decor tiles, and colors and designs from which to choose. Don’t get overwhelmed or worry. You’ll figure it out. Here are some tips and issues to consider along the way.

Die Zahnarztpraxis Pinne bietet Ihnen die beste Zahnpflege Dienstleistungen für alle Zahnprobleme

Es ist sehr wichtig, um gute Pflege Ihrer Zähne und Zahnfleisch zu pflegen ein schönes Lächeln zu genießen. Aber viele Menschen wegen Faulheit oder besorgt über prep Zahnbehandlungen vernachlässigen oft Zahnarztbesuch, obwohl sie sie leiden an Zahn Problem. Dies würde einfach die Situation verschlimmern und kann eine teure Behandlung benötigen Sie das Aussehen und die Gesundheit Ihrer Zähne wiederherzustellen.

The Video Production Services Singapore Offers Best Services Within Affordable Budget

Video production offers you an engaging medium to present your ideas to the potential clients and register in the minds of the viewers. The video production service Singapore has years of experience in creating and developing powerful videos to meet the requirement of the clients whether they require corporate videos, branding, product, internet marketing, training or TV commercials.

Home Inspection NYC Can Help to Determine The Conditions Of The Home for Your Living

It is always better to hire the services of the home inspection NYC when you are planning to buy a property whether residential or commercial in this area. This is because you can just judge the value of a home from its visual appeal but should also should find out its true condition to find out its real value so that you never have to regret at a later stage. There are many factors that can determine the quality of the home that are not visible to the naked eye.

Boost your Marketing Campaign with Healthcare Mailing Plastic Surgeons Mailing List

Want to push your Plastic Surgeons marketing messages to the right audience? Healthcare Mailing offers the most accurate and reliable mailing address lists of Plastic Surgeons in order to help marketers reach potential customers with quality products and services. As an essential source of sales and marketing solutions, Plastic Surgeons Mailing List enable to establish and maintain good business relationship, generate new market more effectively and efficiently.

Laptop & Note pad Purchasing Overview

Seldom in this day and also age do you come across somebody that does not possess a computer, and as culture progresses, it appears evident that even more as well as even more people are choosing to invest in laptop computer as well as note pad computer systems, as opposed to the standard, and increasingly obsolete, desktop. Considering that a lot of notebooks as well as laptop computers now offer built in wireless, it makes it simple for individuals to take a trip with their computer systems while concurrently having the capability to link to open net networks.

Ecological Impacts of Solar Power

Life-Cycle Global Warming Emissions    The sun gives a colossal asset to producing spotless and manageable power without lethal contamination or a dangerous atmospheric devation discharges.    The potential natural effects related with sun based power — arrive utilize and living space misfortune, water utilize, and the utilization of risky materials in assembling — can shift enormously contingent upon the innovation, which incorporates two general classifications: photovoltaic (PV) sunlight based cells or concentrating sun based warm plants (CSP).   

New Baby Toys By Fisher Price

New Educational baby toys

 Within the next for your child it must be the preferred, which is why, we have the whole set of popular babe brand “Fisher Price" stuffs for helping your young child enjoy not to mention play safer. Take a look for ways to know let's consider new toys for stores.

Reach top Level Executives in Real Estate Industry with Real Estate Executives Email List

Real Estate Industry Executives Email List

Reach top level executives in the real estate industry with InfoGlobalData most accurate Real Estate Industry Executives Email List. The lists that InfoGlobalData provide are highly classified, segmented and is classified according to geography making it easier to conduct targeted marketing.

Pages

Subscribe to Articles@PR4 RSS